Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 45234370)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 34 129 900 34 436 680 31 246 000 31 246 000
– z toho transfery 1 857 000 1 690 000 1 690 000 1 708 000
Náklady – hlavní činnost 34 129 900 34 436 680 31 246 000 31 246 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 34 129 900 34 436 680 31 246 000 31 246 000
Celkem náklady 34 129 900 34 436 680 31 246 000 31 246 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 457 585 23 773 000 × ×
Odpisy 66 386 66 348 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.