Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 21 440 000 20 284 660 20 281 000 20 281 000
– z toho transfery 4 797 000 4 601 000 4 601 000 4 647 000
Náklady – hlavní činnost 21 440 000 20 284 660 20 281 000 20 281 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 440 000 20 284 660 20 281 000 20 281 000
Celkem náklady 21 440 000 20 284 660 20 281 000 20 281 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 086 868 11 092 000 × ×
Odpisy 477 532 489 395 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.