Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 23 482 845 26 064 966 25 200 000 25 200 000
– z toho transfery 6 925 900 7 079 660 6 192 000 6 251 000
Náklady – hlavní činnost 23 482 845 26 064 966 25 200 000 25 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 23 482 845 26 064 966 25 200 000 25 200 000
Celkem náklady 23 482 845 26 064 966 25 200 000 25 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 799 053 12 929 000 × ×
Odpisy 386 609 392 984 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.