Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 36 943 947 36 662 095 34 325 000 34 379 000
– z toho transfery 5 694 000 5 296 000 5 186 000 5 240 000
Náklady – hlavní činnost 36 943 947 36 662 095 34 325 000 34 379 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 502 534 383 466 380 000 380 000
Náklady – doplňková činnost 371 762 256 142 250 000 250 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 772 127 324 130 000 130 000
Celkem výnosy 37 446 481 37 045 561 34 705 000 34 759 000
Celkem náklady 37 315 709 36 918 237 34 575 000 34 629 000
Výsledek hospodaření celkem 130 772 127 324 130 000 130 000
Náklady na platy 21 992 576 21 586 600 × ×
Odpisy 817 496 822 837 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.