Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 13 937 841 14 112 550 14 042 050 13 166 310
– z toho transfery 1 731 000 1 715 000 1 715 000 1 726 000
Náklady – hlavní činnost 13 937 841 14 112 550 14 042 050 13 166 310
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 9 950 10 150 10 150 10 150
Náklady – doplňková činnost 9 500 9 500 9 500 9 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 450 650 650 650
Celkem výnosy 13 947 791 14 122 700 14 052 200 13 176 460
Celkem náklady 13 947 341 14 122 050 14 051 550 13 175 810
Výsledek hospodaření celkem 450 650 650 650
Náklady na platy 8 979 379 8 959 000 × ×
Odpisy 179 331 182 804 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.