Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 15 079 244 14 698 000 14 820 000 14 286 000
– z toho transfery 1 692 000 1 495 000 1 495 000 1 511 000
Náklady – hlavní činnost 15 079 244 14 698 000 14 820 000 14 286 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 94 245 87 245 87 000 87 000
Náklady – doplňková činnost 47 100 46 224 46 000 46 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 47 145 41 021 41 000 41 000
Celkem výnosy 15 173 489 14 785 245 14 907 000 14 373 000
Celkem náklady 15 126 344 14 744 224 14 866 000 14 332 000
Výsledek hospodaření celkem 47 145 41 021 41 000 41 000
Náklady na platy 9 359 217 9 489 000 × ×
Odpisy 160 176 160 173 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.