Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 19 866 884 19 554 000 18 842 350 17 659 000
– z toho transfery 2 003 800 1 481 000 1 481 000 1 496 000
Náklady – hlavní činnost 19 866 884 19 554 000 18 842 350 17 659 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 866 884 19 554 000 18 842 350 17 659 000
Celkem náklady 19 866 884 19 554 000 18 842 350 17 659 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 285 000 13 172 000 × ×
Odpisy 44 112 44 112 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.