Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 8 275 000 8 112 000 8 120 000 8 120 000
– z toho transfery 30 000 50 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 8 275 000 8 112 000 8 120 000 8 120 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 46 500 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 42 000 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 4 500 0 0 0
Celkem výnosy 8 321 500 8 112 000 8 120 000 8 120 000
Celkem náklady 8 317 000 8 112 000 8 120 000 8 120 000
Výsledek hospodaření celkem 4 500 0 0 0
Náklady na platy 5 326 668 5 327 000 × ×
Odpisy 20 040 20 040 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.