Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 24 063 664 23 792 611 22 792 611 22 792 611
– z toho transfery 698 130 87 000 66 000 66 000
Náklady – hlavní činnost 24 063 664 23 792 611 22 792 611 22 792 611
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 063 664 23 792 611 22 792 611 22 792 611
Celkem náklady 24 063 664 23 792 611 22 792 611 22 792 611
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 795 732 15 796 000 × ×
Odpisy 101 548 102 264 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.