Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 54 062 978 53 055 947 51 104 000 51 104 000
– z toho transfery 12 272 000 10 527 000 10 572 000 10 664 000
Náklady – hlavní činnost 54 171 478 53 114 447 51 162 500 51 162 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -108 500 -58 500 -58 500 -58 500
Výnosy – doplňková činnost 108 500 108 500 108 500 108 500
Náklady – doplňková činnost 0 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 108 500 58 500 58 500 58 500
Celkem výnosy 54 171 478 53 164 447 51 212 500 51 212 500
Celkem náklady 54 171 478 53 164 447 51 212 500 51 212 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 186 043 30 213 000 × ×
Odpisy 416 386 440 452 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.