Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 10 966 096 10 724 635 10 183 928 10 188 538
– z toho transfery 347 000 99 000 47 000 47 000
Náklady – hlavní činnost 10 966 096 10 724 635 10 183 928 10 188 538
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 966 096 10 724 635 10 183 928 10 188 538
Celkem náklady 10 966 096 10 724 635 10 183 928 10 188 538
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 873 779 6 854 000 × ×
Odpisy 147 600 159 528 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.