Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6289 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 1 833 371 000 2 004 208 000 2 124 460 000 2 251 928 000
– z toho transfery 1 103 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 815 428 000 2 005 275 000 2 125 592 000 2 253 127 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 17 943 000 -1 067 000 -1 132 000 -1 199 000
Výnosy – doplňková činnost 8 389 000 9 171 000 9 721 000 10 305 000
Náklady – doplňková činnost 6 624 000 7 520 000 7 971 000 8 450 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 765 000 1 651 000 1 750 000 1 855 000
Celkem výnosy 1 841 760 000 2 013 379 000 2 134 181 000 2 262 233 000
Celkem náklady 1 822 052 000 2 012 795 000 2 133 563 000 2 261 577 000
Výsledek hospodaření celkem 19 708 000 584 000 618 000 656 000
Náklady na platy 817 500 000 880 300 000 × ×
Odpisy 67 920 78 138 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.