Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 16 246 661 15 781 000 15 781 000 15 966 000
– z toho transfery 3 095 000 2 988 000 2 988 000 3 022 000
Náklady – hlavní činnost 16 246 661 15 781 000 15 781 000 15 966 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 246 661 15 781 000 15 781 000 15 966 000
Celkem náklady 16 246 661 15 781 000 15 781 000 15 966 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 269 112 9 203 000 × ×
Odpisy 218 596 218 596 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.