Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6289 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 1 071 886 000 1 250 116 000 1 239 414 000 1 244 189 000
– z toho transfery 483 493 000 656 784 000 645 837 000 645 837 000
Náklady – hlavní činnost 1 061 961 000 1 192 445 000 1 239 388 000 1 296 837 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 9 925 000 57 671 000 26 000 -52 648 000
Výnosy – doplňková činnost 630 000 615 000 630 000 645 000
Náklady – doplňková činnost 276 000 282 000 282 000 282 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 354 000 333 000 348 000 363 000
Celkem výnosy 1 072 516 000 1 250 731 000 1 240 044 000 1 244 834 000
Celkem náklady 1 062 237 000 1 192 727 000 1 239 670 000 1 297 119 000
Výsledek hospodaření celkem 10 279 000 58 004 000 374 000 -52 285 000
Náklady na platy 646 997 000 739 281 000 × ×
Odpisy 54 521 000 58 796 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.