Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 56 925 990 57 366 030 58 513 350 59 683 617
– z toho transfery 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Náklady – hlavní činnost 56 925 990 57 366 030 58 513 350 59 683 617
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 213 710 264 000 0 0
Náklady – doplňková činnost 179 780 178 700 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 33 930 85 300 0 0
Celkem výnosy 57 139 700 57 630 030 58 513 350 59 683 617
Celkem náklady 57 105 770 57 544 730 58 513 350 59 683 617
Výsledek hospodaření celkem 33 930 85 300 0 0
Náklady na platy 29 389 840 30 855 140 × ×
Odpisy 1 772 960 1 878 309 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.