Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 45 913 300 44 140 591 45 023 400 45 923 900
– z toho transfery 800 000 800 000 800 000 800 000
Náklady – hlavní činnost 45 913 300 44 140 591 45 023 400 45 923 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 45 913 300 44 140 591 45 023 400 45 923 900
Celkem náklady 45 913 300 44 140 591 45 023 400 45 923 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 968 800 24 438 900 × ×
Odpisy 833 110 807 837 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.