Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 51 918 000 51 734 000 52 768 680 53 824 053
– z toho transfery 900 000 900 000 900 000 900 000
Náklady – hlavní činnost 51 918 000 51 734 000 52 768 680 53 824 053
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Náklady – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 51 919 000 51 735 000 52 769 680 53 825 053
Celkem náklady 51 919 000 51 735 000 52 769 680 53 825 053
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 050 000 30 129 000 × ×
Odpisy 1 271 000 1 365 609 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.