Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 269 282 13 637 000 13 548 000 13 548 000
– z toho transfery 665 000 89 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 13 969 282 13 587 000 13 498 000 13 498 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 300 000 50 000 50 000 50 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 269 282 13 637 000 13 548 000 13 548 000
Celkem náklady 13 969 282 13 587 000 13 498 000 13 498 000
Výsledek hospodaření celkem 300 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 9 137 000 9 137 000 × ×
Odpisy 59 323 60 328 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.