Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 581 693 15 134 570 15 094 000 15 107 000
– z toho transfery 2 103 000 2 020 000 2 020 000 2 033 000
Náklady – hlavní činnost 14 581 693 15 134 570 15 094 000 15 107 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 581 693 15 134 570 15 094 000 15 107 000
Celkem náklady 14 581 693 15 134 570 15 094 000 15 107 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 186 080 9 185 000 × ×
Odpisy 552 811 559 706 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.