Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace (IČO 60780487)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 7 730 191 8 688 844 8 113 720 8 113 720
– z toho transfery 278 000 75 000 48 000 48 000
Náklady – hlavní činnost 7 730 191 8 688 844 8 113 720 8 113 720
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 730 191 8 688 844 8 113 720 8 113 720
Celkem náklady 7 730 191 8 688 844 8 113 720 8 113 720
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 427 195 5 627 000 × ×
Odpisy 62 292 62 292 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.