Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 21 814 462 21 734 952 21 734 952 21 734 952
– z toho transfery 1 090 000 58 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 21 814 462 21 734 952 21 734 952 21 734 952
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 814 462 21 734 952 21 734 952 21 734 952
Celkem náklady 21 814 462 21 734 952 21 734 952 21 734 952
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 052 619 14 114 000 × ×
Odpisy 74 238 91 314 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.