Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 12 917 000 12 648 000 12 648 000 12 648 000
– z toho transfery 1 242 000 1 146 000 1 146 000 1 146 000
Náklady – hlavní činnost 12 917 000 12 648 000 12 648 000 12 648 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 917 000 12 648 000 12 648 000 12 648 000
Celkem náklady 12 917 000 12 648 000 12 648 000 12 648 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 580 999 8 473 000 × ×
Odpisy 15 012 10 274 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.