Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 10 952 235 12 966 000 10 199 000 10 199 000
– z toho transfery 1 204 000 1 171 000 1 134 000 1 134 000
Náklady – hlavní činnost 10 952 235 12 966 000 10 199 000 10 199 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 952 235 12 966 000 10 199 000 10 199 000
Celkem náklady 10 952 235 12 966 000 10 199 000 10 199 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 142 211 8 527 000 × ×
Odpisy 89 450 52 260 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.