Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 31 690 000 31 414 100 31 067 100 31 067 100
– z toho transfery 390 000 189 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 31 690 000 31 414 100 31 067 100 31 067 100
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 31 690 000 31 414 100 31 067 100 31 067 100
Celkem náklady 31 690 000 31 414 100 31 067 100 31 067 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 21 359 430 21 373 000 × ×
Odpisy 42 642 15 299 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.