Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 9 950 000 10 008 000 10 010 000 10 015 000
– z toho transfery 130 000 18 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 9 950 000 10 008 000 10 010 000 10 015 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 950 000 10 008 000 10 010 000 10 015 000
Celkem náklady 9 950 000 10 008 000 10 010 000 10 015 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 542 000 6 604 000 × ×
Odpisy 17 592 21 307 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.