Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 28 454 309 28 064 000 28 064 000 28 064 000
– z toho transfery 392 000 163 000 62 000 62 000
Náklady – hlavní činnost 28 454 309 28 064 000 28 064 000 28 064 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 25 000 25 000 25 000 25 000
Náklady – doplňková činnost 25 000 25 000 25 000 25 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 28 479 309 28 089 000 28 089 000 28 089 000
Celkem náklady 28 479 309 28 089 000 28 089 000 28 089 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 945 404 19 031 750 × ×
Odpisy 76 503 76 503 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.