Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 20 500 000 41 193 445 20 350 000 20 350 000
– z toho transfery 523 000 21 003 000 63 000 63 000
Náklady – hlavní činnost 20 410 000 41 130 028 20 350 000 20 350 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 90 000 63 417 0 0
Výnosy – doplňková činnost 7 492 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 202 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 7 290 0 0 0
Celkem výnosy 20 507 492 41 193 445 20 350 000 20 350 000
Celkem náklady 20 410 202 41 130 028 20 350 000 20 350 000
Výsledek hospodaření celkem 97 290 63 417 0 0
Náklady na platy 12 894 101 12 858 000 × ×
Odpisy 98 028 98 028 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.