Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 31 147 258 30 831 258 30 469 258 30 469 258
– z toho transfery 1 028 000 245 000 128 000 128 000
Náklady – hlavní činnost 31 157 258 30 843 420 30 469 258 30 469 258
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -10 000 -12 162 0 0
Výnosy – doplňková činnost 40 000 69 000 0 0
Náklady – doplňková činnost 30 000 53 540 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 10 000 15 460 0 0
Celkem výnosy 31 187 258 30 900 258 30 469 258 30 469 258
Celkem náklady 31 187 258 30 896 960 30 469 258 30 469 258
Výsledek hospodaření celkem 0 3 298 0 0
Náklady na platy 20 417 000 20 468 540 × ×
Odpisy 282 432 282 420 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.