Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 29 251 214 30 396 572 25 674 000 25 765 000
– z toho transfery 8 478 000 8 727 000 6 327 000 6 398 000
Náklady – hlavní činnost 29 251 214 30 589 727 25 674 000 25 765 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -193 155 0 0
Výnosy – doplňková činnost 140 000 143 000 148 000 152 000
Náklady – doplňková činnost 132 000 135 000 140 000 144 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 8 000 8 000 8 000 8 000
Celkem výnosy 29 391 214 30 539 572 25 822 000 25 917 000
Celkem náklady 29 383 214 30 724 727 25 814 000 25 909 000
Výsledek hospodaření celkem 8 000 -185 155 8 000 8 000
Náklady na platy 15 338 000 15 372 000 × ×
Odpisy 1 300 422 1 363 927 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.