Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (IČO 61989274)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 83 927 161 80 691 525 81 500 000 82 000 000
– z toho transfery 8 249 000 6 388 000 6 388 000 6 442 000
Náklady – hlavní činnost 83 927 161 80 691 525 81 500 000 82 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 200 000 1 168 000 1 200 000 1 210 000
Náklady – doplňková činnost 1 130 000 1 097 300 1 135 000 1 125 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 70 000 70 700 65 000 85 000
Celkem výnosy 85 127 161 81 859 525 82 700 000 83 210 000
Celkem náklady 85 057 161 81 788 825 82 635 000 83 125 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 70 700 65 000 85 000
Náklady na platy 51 528 492 52 303 000 × ×
Odpisy 1 125 180 1 153 468 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.