Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 17 385 000 16 900 134 16 595 000 16 641 000
– z toho transfery 4 431 000 3 610 000 3 610 000 3 656 000
Náklady – hlavní činnost 17 385 000 16 900 134 16 595 000 16 641 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 385 000 16 900 134 16 595 000 16 641 000
Celkem náklady 17 385 000 16 900 134 16 595 000 16 641 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 270 630 9 270 000 × ×
Odpisy 249 134 249 134 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.