Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 20 575 000 19 139 000 19 139 000 19 189 000
– z toho transfery 5 487 000 4 638 000 4 638 000 4 688 000
Náklady – hlavní činnost 20 575 000 19 139 000 19 139 000 19 189 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 575 000 19 139 000 19 139 000 19 189 000
Celkem náklady 20 575 000 19 139 000 19 139 000 19 189 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 100 000 11 130 000 × ×
Odpisy 624 232 559 629 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.