Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 11 021 960 10 988 802 10 988 802 10 988 802
– z toho transfery 160 000 49 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 11 020 810 10 984 140 10 984 140 10 984 140
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 1 150 4 662 4 662 4 662
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 021 960 10 988 802 10 988 802 10 988 802
Celkem náklady 11 020 810 10 984 140 10 984 140 10 984 140
Výsledek hospodaření celkem 1 150 4 662 4 662 4 662
Náklady na platy 7 281 632 7 282 000 × ×
Odpisy 26 865 28 140 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.