Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 23 446 712 28 838 555 22 760 555 22 005 555
– z toho transfery 1 159 000 6 192 000 109 000 109 000
Náklady – hlavní činnost 23 446 712 28 838 555 22 760 555 22 005 555
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 23 446 712 28 838 555 22 760 555 22 005 555
Celkem náklady 23 446 712 28 838 555 22 760 555 22 005 555
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 393 002 14 393 000 × ×
Odpisy 177 319 180 096 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.