Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 20 241 000 20 061 940 18 985 940 18 985 940
– z toho transfery 380 000 76 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 20 141 000 20 061 940 18 985 940 18 985 940
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 241 000 20 061 940 18 985 940 18 985 940
Celkem náklady 20 141 000 20 061 940 18 985 940 18 985 940
Výsledek hospodaření celkem 100 000 0 0 0
Náklady na platy 12 689 971 12 719 000 × ×
Odpisy 79 992 69 060 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.