Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace (IČO 62330357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 16 774 000 17 286 896 17 286 000 17 286 000
– z toho transfery 440 000 45 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 16 650 000 17 286 896 17 286 000 17 286 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 124 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 300 000 258 000 260 000 260 000
Náklady – doplňková činnost 295 000 258 000 260 000 260 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 0 0 0
Celkem výnosy 17 074 000 17 544 896 17 546 000 17 546 000
Celkem náklady 16 945 000 17 544 896 17 546 000 17 546 000
Výsledek hospodaření celkem 129 000 0 0 0
Náklady na platy 11 238 000 11 304 000 × ×
Odpisy 33 704 26 616 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.