Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 325 000 12 987 764 13 000 000 13 000 000
– z toho transfery 180 000 54 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 14 285 000 12 947 764 12 960 000 12 960 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 40 000 40 000 40 000 40 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 325 000 12 987 764 13 000 000 13 000 000
Celkem náklady 14 285 000 12 947 764 12 960 000 12 960 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 8 608 648 8 588 000 × ×
Odpisy 29 661 37 428 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.