Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 46 668 158 45 167 073 46 068 850 45 842 000
– z toho transfery 8 623 000 7 949 000 7 950 000 7 999 000
Náklady – hlavní činnost 46 818 158 45 642 073 46 596 850 46 370 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -150 000 -475 000 -528 000 -528 000
Výnosy – doplňková činnost 980 000 930 000 930 000 930 000
Náklady – doplňková činnost 749 000 660 000 660 000 660 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 231 000 270 000 270 000 270 000
Celkem výnosy 47 648 158 46 097 073 46 998 850 46 772 000
Celkem náklady 47 567 158 46 302 073 47 256 850 47 030 000
Výsledek hospodaření celkem 81 000 -205 000 -258 000 -258 000
Náklady na platy 25 755 195 25 872 960 × ×
Odpisy 3 031 945 3 319 707 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.