Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 38 076 286 36 442 609 37 000 000 37 000 000
– z toho transfery 6 713 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000
Náklady – hlavní činnost 38 076 286 36 442 609 37 000 000 37 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 373 000 362 336 362 336 362 336
Náklady – doplňková činnost 231 000 240 460 240 460 240 460
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 142 000 121 876 121 876 121 876
Celkem výnosy 38 449 286 36 804 945 37 362 336 37 362 336
Celkem náklady 38 307 286 36 683 069 37 240 460 37 240 460
Výsledek hospodaření celkem 142 000 121 876 121 876 121 876
Náklady na platy 21 991 599 21 907 000 × ×
Odpisy 674 871 686 669 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.