Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 42 232 372 42 380 000 41 679 000 41 679 000
– z toho transfery 5 751 000 4 965 000 4 965 000 5 010 000
Náklady – hlavní činnost 42 232 372 42 380 000 41 679 000 41 679 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 330 000 340 000 340 000 340 000
Náklady – doplňková činnost 200 000 210 000 230 000 230 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 000 130 000 110 000 110 000
Celkem výnosy 42 562 372 42 720 000 42 019 000 42 019 000
Celkem náklady 42 432 372 42 590 000 41 909 000 41 909 000
Výsledek hospodaření celkem 130 000 130 000 110 000 110 000
Náklady na platy 26 812 147 27 685 000 × ×
Odpisy 981 540 962 161 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.