Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 30 104 000 32 289 148 32 289 148 32 289 148
– z toho transfery 828 000 1 107 000 801 000 801 000
Náklady – hlavní činnost 30 104 000 32 289 148 32 289 148 32 289 148
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 160 000 227 000 227 000 227 000
Náklady – doplňková činnost 148 000 154 000 154 000 154 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 12 000 73 000 73 000 73 000
Celkem výnosy 30 264 000 32 516 148 32 516 148 32 516 148
Celkem náklady 30 252 000 32 443 148 32 443 148 32 443 148
Výsledek hospodaření celkem 12 000 73 000 73 000 73 000
Náklady na platy 20 438 935 20 487 000 × ×
Odpisy 813 887 1 184 675 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.