Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace (IČO 62331663)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 37 000 000 35 532 000 36 000 000 35 000 000
– z toho transfery 1 081 000 479 000 172 000 172 000
Náklady – hlavní činnost 36 980 000 35 532 000 36 000 000 35 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 20 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 100 000 133 000 140 000 140 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 93 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 20 000 40 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 37 100 000 35 665 000 36 140 000 35 140 000
Celkem náklady 37 060 000 35 625 000 36 100 000 35 100 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 23 024 390 23 028 250 × ×
Odpisy 168 256 201 228 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.