Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 845 739 14 178 712 13 993 000 13 993 000
– z toho transfery 821 000 380 000 200 000 200 000
Náklady – hlavní činnost 14 903 739 14 228 617 14 042 905 14 042 905
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -58 000 -49 905 -49 905 -49 905
Výnosy – doplňková činnost 118 000 125 000 125 000 125 000
Náklady – doplňková činnost 60 000 75 095 75 095 75 095
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 58 000 49 905 49 905 49 905
Celkem výnosy 14 963 739 14 303 712 14 118 000 14 118 000
Celkem náklady 14 963 739 14 303 712 14 118 000 14 118 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 970 204 8 962 400 × ×
Odpisy 256 236 256 236 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.