Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace (IČO 62331698)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 11 792 869 12 077 100 11 968 000 11 968 000
– z toho transfery 510 000 263 000 238 000 238 000
Náklady – hlavní činnost 11 792 869 12 077 100 11 968 000 11 968 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 21 690 21 690 21 690 21 690
Náklady – doplňková činnost 11 794 11 794 11 794 11 794
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 9 896 9 896 9 896 9 896
Celkem výnosy 11 814 559 12 098 790 11 989 690 11 989 690
Celkem náklady 11 804 663 12 088 894 11 979 794 11 979 794
Výsledek hospodaření celkem 9 896 9 896 9 896 9 896
Náklady na platy 7 991 604 8 090 650 × ×
Odpisy 292 569 319 731 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.