Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 55 796 307 55 454 218 55 068 218 55 125 218
– z toho transfery 9 504 000 7 800 000 7 680 000 7 737 000
Náklady – hlavní činnost 55 973 413 55 454 218 55 068 218 55 125 218
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -177 106 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 494 703 362 000 362 000 362 000
Náklady – doplňková činnost 317 596 294 539 295 000 295 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 177 107 67 461 67 000 67 000
Celkem výnosy 56 291 010 55 816 218 55 430 218 55 487 218
Celkem náklady 56 291 009 55 748 757 55 363 218 55 420 218
Výsledek hospodaření celkem 1 67 461 67 000 67 000
Náklady na platy 31 268 229 31 523 865 × ×
Odpisy 1 626 516 1 625 988 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.