Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 13 442 433 13 758 000 13 646 000 13 146 000
– z toho transfery 140 000 122 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 13 442 433 13 758 000 13 646 000 13 146 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 45 000 50 000 50 000 50 000
Náklady – doplňková činnost 20 000 20 000 20 000 20 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 25 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 13 487 433 13 808 000 13 696 000 13 196 000
Celkem náklady 13 462 433 13 778 000 13 666 000 13 166 000
Výsledek hospodaření celkem 25 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 8 994 632 9 077 000 × ×
Odpisy 59 486 58 572 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.