Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 45 554 135 44 633 664 44 483 664 44 483 664
– z toho transfery 3 030 000 2 491 000 2 491 000 2 533 000
Náklady – hlavní činnost 45 570 135 44 649 664 44 499 664 44 499 664
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -16 000 -16 000 -16 000 -16 000
Výnosy – doplňková činnost 388 000 388 000 388 000 388 000
Náklady – doplňková činnost 372 000 372 000 372 000 372 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 16 000 16 000 16 000 16 000
Celkem výnosy 45 942 135 45 021 664 44 871 664 44 871 664
Celkem náklady 45 942 135 45 021 664 44 871 664 44 871 664
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 470 374 29 346 000 × ×
Odpisy 746 712 746 712 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.