Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (IČO 64628124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 18 382 900 19 021 000 19 021 000 19 021 000
– z toho transfery 3 024 000 2 327 000 2 327 000 2 327 000
Náklady – hlavní činnost 18 382 900 19 021 000 19 021 000 19 021 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 382 900 19 021 000 19 021 000 19 021 000
Celkem náklady 18 382 900 19 021 000 19 021 000 19 021 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 621 536 11 614 000 × ×
Odpisy 247 446 247 446 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.