Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 688 992 14 742 000 14 742 000 14 742 000
– z toho transfery 2 614 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000
Náklady – hlavní činnost 14 688 992 14 742 000 14 742 000 14 742 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 14 731 762 14 784 770 14 784 770 14 784 770
Celkem náklady 14 688 992 14 742 000 14 742 000 14 742 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 8 841 414 8 852 000 × ×
Odpisy 332 828 330 475 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.