Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 35 388 266 35 070 470 35 070 470 35 193 000
– z toho transfery 7 948 000 7 514 000 7 514 000 7 601 000
Náklady – hlavní činnost 35 388 266 35 070 470 35 070 470 35 193 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 388 266 35 070 470 35 070 470 35 193 000
Celkem náklady 35 388 266 35 070 470 35 070 470 35 193 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 247 840 19 155 000 × ×
Odpisy 579 585 609 937 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.